✔️Higher register experiment: Me singing anti-discrimination Cantopop “Neui San/Goddess” by Joyce Cheng (recorded Jan 27, 2021)

https://www.dropbox.com/s/k59ksyp1ibke941/1611753360331%20.mp3?dl=0

Lyrics~~~

mong6 zoi6 joeng5mong6
Look Looking up

seoi4 jau6 wui5 zoeng6 nei5 zoeng6 nei5
Who can be like you, like you

gou1gwai3 soeng5 din6tong4
Elegant in the palace

ping4pun3zik6 daai6gaa1 jat1lim5 bat1song2
Everyone in the judge’s panel seems unsatisfied

mong6 jam6ji3 mong6
Look Look freely

kyun4zoeng6 ji5 zoi6 nei5 zoi6 nei5 sau2 leoi5 zoi6 faat3gwong1
The scepter is already in your, in your hand glittering

ho4 jung6 taa1 jan1soeng2 nei5 dik1 hou2hon3
Needless to win his approval for your beauty

biu1zeon2 dik1 sam2mei5gun1 gan1 nei5 pung3zong6
The standard aesthetic value clashes with you

hung3sou3 nei5 mei6 fu4 zuk6sai3 ngaan5gwong1
Judging you for not catering to the public’s taste

nei5 gei3 zi6jin4 sim2loeng6
You are an innate luminary

mut6jau5 syut3fong1
Not faked at all

wai6sam6mo1 seoi1jiu3 sai3jan4 jiu4syu3
Why long for other’s acceptance

zi6seon3 bik1gong3
Loss your self-confidence?

bat1jiu3 dai1tau4
Don’t look down

gwong1waan4 wui5 diu6 haa6 loi4
Or the halo will fall off

nei5 si6 neoi5san4
You are a goddess

bat1jiu3 wai6 zuk6ngaan5 sau1lim5 sik1coi2
Don’t hide your true colours for being judged

bat1jiu3 gong2wo4
Don’t surrender

wai1jim4 wui5 seoi3 haa6 loi4
Or the dignity will pulverise

nei5 si6 neoi5san4
You are a goddess

bat1jiu3 bei6 haa6gaa3 dik1 faa3zong1 jim2koi3
Don’t cover yourself up by inferior makeup

nou6fong3 dik1 nei5 min6 ciu4 daai6hoi2
The blossoming you are facing the sea

ze2 syun2mei5 si6 go3 han2siu2 dik1 mou5toi4
This pageant is just a small stage

nei5 mun5zoi3 daai6ngoi3
You are laden with big love

zeng2dai2zi1waa1 dong3 taa1 gu2gwaai3 zing3zong6
Those narrow-minded make a fuss of it

jaa5 jau5 gwo3lou6jan4 zang6 nei5 ji5gwong1
Passersby also slam you down

zeoi3 tung3 si6 jyun4 jing1 bun6 zoek6 nei5 na5 wai2
The worst pain is from your supposed other half

waa6 joek6 bat1 goi2 dou3 zoi3 mou4 ling4gok3
Who said if not all your rough edges are erased

bit6 zoi3 gaau1wong5
Then it’s over

bat1jiu3 dai1tau4
Don’t look down

gwong1waan4 wui5 diu6 haa6 loi4
Or the halo will fall off

nei5 si6 neoi5san4
You are a goddess

bat1jiu3 wai6 zuk6ngaan5 sau1lim5 sik1coi2
Don’t hide your true colours for being judged

bat1jiu3 gong2wo4
Don’t surrender

wai1jim4 wui5 seoi3 haa6 loi4
Or the dignity will pulverise

nei5 si6 neoi5san4
You are a goddess

bat1jiu3 bei6 haa6gaa3 dik1 faa3zong1 jim2koi3
Don’t cover yourself up by inferior makeup

cung4cin4 haa6fong3 san1dyun6
You swallowed your pride

kei4kau4 wun6 dou2 dik1 zan1ngoi3
To beg for true love

zeoi3hau6 nei5 jik6 bat1 zi3zoi6
Finally you no longer care

kyut3deng6 pit3haa6 zoi6 jan4hoi2
Determined to leave it all behind

bat1jiu3 dai1tau4
Don’t look down

gwong1waan4 wui5 diu6 haa6 loi4
Or the halo will fall off

nei5 si6 neoi5san4
You are a goddess

sau2 leoi5min6 lei6gim3 bat1jiu3 sung1 hoi1
Don’t let go the sword in your hand

bat1jiu3 sat1ji4
Don’t lose your manners

wan1jau4 dou3 zeoi3hau6 loi4
Be gentle until the very end

nei5 si6 neoi5san4
You are a goddess

jau1aa5dei6 but6 heoi3 jat1cai3 dik1 gam2koi3
Go through all deep emotions with grace

bit6 gong3gaai1 dou3 lau4mong4 cing4hoi2
Don’t condescend to drift with the tide of love

taa1 bat1gwo3 jaa5si6 han2siu2 dik1 mou5toi4
He is also just a small stage

nei5 pui3 jau5 daai6ngoi3
You are worthy of big love

mong6 zoi6 joeng5mong6
Look Looking up

seoi4 jau6 wui5 zoeng6 nei5 zoeng6 ngo5
Who can be like you, like me

gou1gwai3 soeng5 din6tong4
Elegant in the palace

ping4pun3zik6 jam4 taa1 jat1lim5 bat1song2
Who cares if those in the judge’s panel seem unsatisfied

mong6 jam4ji3 mong6
Look Look freely

jyu4joek6 nei5 leoi4 liu5 gyun6 liu5
If you are tired, exhausted

faai3 hok6 zoek6 ngo5 gong2
Come say with me

jan4leoi6 hon3 bat1 hei2
Even if everyone else looks down

ngo5 dou1 hou2 hon3
I still look good

1611753360331

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s