✔️Breath control experiment: Me singing Wang LeeHom classic “Luo Ye Gui Gen/Falling Leaves Returning to Roots” (recorded Aug 29, 2019)

https://www.dropbox.com/s/htw1121vpoe3xv8/1567074140246%20.mp3?dl=0

Lyrics~~~

ju tou wang wu jin hui yun
Raising my head to gaze at the boundless grey clouds,

na ji jie jiao zuo ji mo
That season is called “loneliness.”

bei bao han man le jia yong
My sack is stuffed with household tools,

lu jiu zhe yang kai shi zou
Thus begins my journey.

ri bu jian tai yang de nuan
During the day, I cannot feel the warmth of the sun,

During the night, I cannot see the bluish moonlight.

bu de bu xuan ze han leng de kai shi
I had no choice but to choose the beginning of frigidity.

liu xia zhi yong you yi han
Staying would only fill me with regrets.

ming yun de an pai
The arrangements of fate,

zun shou zi ran de luo ji
Stems from nature’s logic;

shui dou wu fa jie mi di
No one is able to discover the key to the puzzle.

wo~ yuan li jia xiang bu shen xi xu
Wo… Leaving my homeland without excessive sighs,

huan hua cheng qiu ye
With all the dreams melting into the autumn night.

er wo que xiang luo ye gui gen
And I am akin to the falling leaves returning to their roots,

zhui zai ni xin jian
Hanging heavily in your heart.

ji fen you yu ji fen gu dan
No matter how much the resultant worries or loneliness,

dou xin gan qing yuan
I am willing to bear them all.

wo de ai xiang xiang luo ye gui gen
My love is like the falling leaves returning to their roots,

jia wei du zai ni shen bian
Home is when I am at your side.

1567074140246

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s