Archive | May 7, 2021

✔️Mixed voice experiment: Me singing ingenious Mandopop gem “Yi Min Huo Xing/Migrate to Mars” by Shin band (recorded Mar 3, 2021)

https://www.dropbox.com/s/3ix38jljqmit96r/1614759292056%20.mp3?dl=0

 

Lyrics~~~
zou cai hong na li you mei you wo xin de tian di (Let’s go where the rainbow is, is there a new world for me)

ku xiao hao guo ku qi shi cong ming de ying xiong hui yan xi (a wry smile is better than crying, a smart hero knows how to act)

ai huo kuai mie liao tong huan zai ran shao (the fire of love is going out, the pain is still burning)

wo jue ding guang su fei chu ni de yan jing (I decided to fly out of your eyes at the speed of light)

ran hou guan diao shou ji jian fei zheng xing yi min huo xing (turn off the phone, lose some weight, get some plastic surgery, migrate to Mars)

qing fang xin qing an xi (rest assured, please rest in peace)

xin du zi fei xiang ao xiang zai wu qiong xing guang ling hun bu ken tou jiang (The heart flies alone, soaring in the infinite starlight, the soul refuses to surrender)

zhe yi ci dui yu zhou lai pao xiao (this time around, we roar at the universe)

ai huo kuai mie liao tong huan zai ran shao (the fire of love is going out, the pain is still burning)

wo jue ding guang su fei chu ni de yan jing (I decided to fly out of your eyes at the speed of light)

ran hou guan diao shou ji jian fei zheng xing yi min huo xing (then turn off the phone, lose some weight, get some plastic surgery, migrate to Mars)

qing fang xin wo ke yi (rest assured, that I can)

ai zi ji pian zi ji (cherish myself, deceive myself)

1614759292056